IT | EN | DE | RU | ES | فارسی
Progetto OMC stampi

از پروژه تا ماشین

بهره گیری از نرمافزارهای پیشترفته رایانهای یکی از امتیازات او.ام.سی. است. از ایدهء خام و اولیه مشتری گرفته تا کار با دستگاههای فوق پیشرفته ای که انواع عملیات پیچیده مدلسازی همچون فرزکاری، ماشین کاری از راه تخلیه الکتریکی (E.D.M) و براق سازی را انجام می دهند، در تمام مسیر تولید، کنترل نقطه به نقطه توسط دقیق ترین و پیشرفته ترین نرمافزارهای رایانه ای این امکان را به ما می دهد تا کیفیت محصول نهایی و مورد نظر مشتری از هر نظر تضمین شده باشد.