IT | EN | DE | RU | ES | فارسی

تصدیق شده
دانلود گواهی DNV . GL

خط مشی برای کیفیت

مدیریت OMC Stampi S.r.l. همواره خط مشی کیفیتی را در راستای رضایت نیازهای مشتری و بهبود عملکردهای خود، هم از نظر اثربخشی عملیاتی و هم از نظر بهره‌وری سازمانی و اقتصادی دنبال کرده است.
در این رابطه مدیریت، جنبه‌های زیر را به‌عنوان سنگ بنای خط مشی کیفیت خود شناسایی کرده است:


⋅ پیگیری مستمر قابلیت اطمینان فنی از فعالیت‌های خود با استفاده از دسترسی مناسب به منابع فنی برای اجرای خدمات و از طریق آموزش مستمر پرسنل؛
⋅ تعهد برای تکمیل کارها به‌طرز صحیح و از نظر فنی مناسب طبق قرارداد مورد توافق؛
⋅ توجه فراوان به کارکنان؛
⋅ اراده برای ایجاد فضایی از همکاری بین کسانی که برای شرکت کار می‌کنند؛
⋅ آمادگی به ارایه پاسخ سریع و موثر به هر نیاز ابرازشده از سوی مشتری؛
⋅ خط مشی انتخاب تامین‌کنندگان در راستای ارجحیت‌دادنِ روابط محکم به‌منظور تضمین توانایی فنی خود؛
⋅ بهبود مداوم هماهنگی و جریان‌های اطلاعاتی بین بخش‌های مختلف شرکت؛
⋅ ارایه راه‌حل‌های فنی سفارشی و انعطاف‌پذیری مطلوب در توانایی عرضه؛
⋅ انجام فعالیت در احترام کامل به مقررات حاکم قابل اجرا بر فعالیت‌های خود و بر محصولات عرضه‌شده؛
⋅ بهینه‌سازی برنامه‌ریزی و فرایندهای تولید؛
⋅ انجام ممیزی‌های داخلی دوره‌ای؛
⋅ پیاده‌سازی و استفاده از ابزارهای حل مشکل با هدف کاهش علل بالقوه و بالفعل NC؛
⋅ حساس‌کردن همه کارکنان برای پیشنهاد دادنِ اقدامات در راستای بهبود.
⋅ بازبینی سالانه تمام شاخص‌های شرکت و تعریف نقشه‌های اجرایی و بهسازی.
⋅ کنترل تعمیرونگهداری از تأسیسات بسیار مهم و زیرساخت‌ها.
⋅ حفظ نظم و نظافت محیط کار.
⋅ نظارت بر رضایت مشتری.
⋅ کنترل کیفیت کارکرد تامین‌کنندگان؛
⋅ کنترل تجهیزات لازم برای نظارت و اندازه‌گیری.
⋅ کنترل و نظارت بر محصولات/خدمات تا زمان تحویل به مشتری.